Эл пикир: узун менен кысканын ортосун издегендер…

11