КР Социалдык фонду 2019-жылдын планын 105% аткарды

6