Мамлекеттик салык кызматында салык төлөөчүлөр менен иштөөчү бөлүм ачылды

41

Мамлекеттик салык кызматынын борбордук аппаратында салык төлөөчүлөр менен иштөөчү жаңы бөлүм түзүлдү. Эми аталган бөлүм аймактык салык кызматтарында салык төлөөчүлөр менен иштөөнүн деңгээлин жакшыртууну, «Бирдиктүү терезелерден» жарандарды сапаттуу жана ыкчам тейлөөнү камсыздайт. Ошол эле учурда жарандарды кабыл алууда кызматкерлердин орой мамилелерине болгон даттануулар, коррупциялык көрүнүштөр да эске алынат. Башкача айтканда, кызматкерлердин ишмердүүлүгүн ар бир райондун жетекчиси орнотулган видео байкоочу жабдык аркылуу онлайн түрүндө көзөмөлдөп турат.