Соттук, укуктук реформа өз ыраатында уланууда

31
Сот системасы таза иштегенде гана өлкөдө акыйкаттык орноп, элдин бийликке карата ишеними бекемделет. Сот системасында жүргүзүлүп жаткан реформалар өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүнө да өз таасирин тийгизери бышык. Сот адилеттүүлүгү орноп, мыйзам үстөмдүк кылган өлкөгө инвесторлор да кооптонбой келип, акча салып бизнесин баштайт. Бул багытта максатка жетүүнү көздөп, ушул жылдын башынан тарта соттук укуктук реформа жүрүүдө. Анын негизги максаты — сот адилеттигин орнотуу, жарандарыбыздын укугун коргоо болуп саналат.1* Негизинен сот реформасы 3 багытта жүргүзүлүүдө. Алар мыйзамдык базаны чыңдоо жана жаңылоо, татыктуу кадрларды тандоо, үчүнчүсү сот системасын заманбап технология менен камсыздоо, санариптештирүү.