Журналист, алып баруучу А.Акылбекова: «Мен али жашмын, турмуш курушум керек» //Түнгө карай //24.11.2019

80