Борбордук Азия боюнча фотометрикалык лаборатория Кыргызстанда гана бар

15
Өлкөдө эми жарык берүүчү аспаптардын сапатын жана майнаптуулугун текшерүү иштери жүргүзүлө баштайт. Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын алкагында,“Россия Федерациясынын Трасттык фондунун каржылык колдоосу менен заманбап лабораториялык шаймандар алынып келинди. Тагыраагы, гониофотометрикалык орнотуу, спектрорадиометр, фотометрикалык шар, калибровкалоочу лампалар жана башка кошумча аспаптар. Анын жалпы суммасы 120 миң АКШ долларын түздү.