Ислам жана Православие — тынчтык алып келүүчү диндер

20
Дин жана маданияттын чеги жок, бул тармактарда орун алган нерселер ар бир региондун иши болуп саналат. Ошондуктан динди кыйратуучу же болбосо десттруктивдик багытта колдонууга болбойт деп олко башчы Сооронбай Жээнбеков Ислам жана Православие — тынчтыктын диндери» аттуу эл аралык конференцияда соз сулоп жатып айттып отту. «Ислам жана православие өз ара урматташуу менен тынчтыкта бирге жашоонун мыкты мисалы». Коомдук-саясий туруктуулукту сактоо үчүн диндер ортосунда дайыма диалог жүрүп, конфессиялар аралык конструктивдүү мамилелер болушу керек экенин айтып отту.