Кыргызстандын университеттери дүйнөнүн алдыңкы делген эки жүз окуу жайынын катарына кире алабы?

31

Билим берүү жана илим министрлиги жаңырган 2020-жылы жогорку окуу жайларда реформа жүргүзүүнү көздөп жатат. Анын алкагында аккредитация берүүчү агенттиктердин критерий жана стандарттары кайрадан каралып чыгат. Бул реформанын негизги максаты — замандын талабына ылайык окутуу жана билим берүү сапатын жогорулатуу.