Тартипти темирдей бекем сактоо – таажы вирусун жеңүүгө өбөлгө түзөт

23