video

Көрүнүктүү адамдардын убадалары жана аларды аткарууга болгон аракеттер

Өлкөбүздүн көрүнүктүү инсандарынын эл алдында берген убадалары жана аларды ишке ашырууга жасаган аракеттери тууралуу көрсөтүү Пирамида телеканалында Канышай Рысбекова менен! Өткөрүп жибербеңиздер!