Жарнама

 

Биздин кызматтар: жарнамалык материалдарды даярдоо жана чыгаруу, телекөрсөтүүлөргө катышуу, “Пирамиданын” радио каналына аудио материалдарды жүктөө, атайын репортаждар.

Прайс

Ош шаарындагы филиалы