АКЦЕНТ: «Мамлекеттик сатып алуулар» жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди

42

АКЦЕНТ: «Мамлекеттик сатып алуулар» жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди