АКЦЕНТ: Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамга 30 жыл

14

Ар улуттун улуттугун аныктаган паспорту, эн белгиси бул анын тили. Андыктан ар бир кыргыздын улуттук паспорту бул кыргыз тили. Доор тогошкон, кылым алмашкан кыйын кезеңде да кыргыз тили жок болуп кетпей, муундан муунга, энеден балага, атадан урпакка өтүп бүгүнкү күнгө келди. Эне тилибиз эне сүтү менен бизге берилди. Азаттыктын, эркиндиктин энчисине бүткөн тилибиздин мамлекеттик деген макам алганына 30 жыл толду.