“Майло” роботу өзгөчө балдардын билим алуусуна мыкты көмөк көрсөтөт

6

Эми инклюзивдүү окутууда жаңы методдор колдонулат. «Тач менф» аталышындагы жаңы программа аркылуу аутизм менен жабыркаган балдар роботтун жардамы менен билим ала башташат. Белгилей кетсек, былтыр өкмөт инклюзивдүү билим берүү жана ал үчүн атайын мугалимдерди жана психологдорду даярдоо боюнча атайын токтом кабыл алган.