Мен Пирамиданы жакшы көрөм!

8

Мен Пирамиданы жакшы көрөм!

Я люблю Пирамиду!