Тергөө өндүрүшүнө сот көзөмөл жүргүзүүдө

18

2019-жылдын январынан тарта күчүнө кирген жаңы Жазык-процесстик кодекс менен бирге Кыргызстанда тергөө судьясы деген жаңы институт пайда болгон. Мындай түзүмдү киргизүү маселеси бир катар чет өлкөлөрдүн алсак, Италиянын, Франциянын, Германиянын, Казакстандын, Украинанын жана башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын окуп үйрөнгөндөн кийин пайда болду. Тергөө судьяларынын негизги укуктук милдеттемелери сотко чейинки өндүрүш учурунда гана жарамдуу болуп, иш сотко өткөрүлүп берилгенден кийин ыйгарым укуктары токтойт.