14 жашка чейинки балдардын маалыматтык медициналык базасы түзүлөт

9