300 шакирти бар алтын үндүү Азиз Батыров «Таңкы Пирамидада» конокто

20