5 жашынан конкурстарга катышкан кыл кыякчы Сүймөнкул

132