8-апрелден тарта окуучулар аралыктан окуй башташат

30

Мектептерде IV чейректи дистанттык негизде окутууга даярдыктар улантылууда. Эми окуучулар жана жогорку окуу жайлардын студенттери аралыктан окушат. Атайын онлайн программаларды колдонуу боюнча тренингдер өткөрүлүп, студенттерге, магистранттарга колдонуунун эрежелери онлайн видеокурстар аркылуу тушүндүрүлгөн. Азыркы учурда мугалимдер студенттерге онлайн сабактарды AVN системасы, электрондук почта, WhatsApp, Skype, Zoom тиркемелери аркылуу жана Google Classroom, Google Forms сервистерин колдонуп өтүшүүдө. Сабак өтүүдө мугалимдер онлайн курстардын шилтемелерин жөнөтүшүүдө жана өздөрү иштеп чыккан электрондук усулдук куралдарды колдонушууда.