Абдыкерим Муратов: «Айматов тууралуу макалам ханзу тилинде жарык көрдү»

9