Аида Эгембердиева: «Которгон чыгармам президенттин кызыныкы экенин билген эмесмин»

98