Алдыда кычыраган кыш. Ага камылга кандай?

11

Алдыда кылычын кайрап кыш турат. Буга байланыштуу энергетиктер өлкөнү жылуулук жана электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыз кылынат деп белгилеп жатат. Алар өз убагында электр тармактарынын объектилеринин жабдуулары күз-кыш мезгилдерине дурус даярдалгандыгын, көмөк чордондорду алмаштыруу жана капиталдык оңдоолор толук көлөмдө аткарылгандыгын билдиришүүдө.