Жигиттин бойдок же үй бүлөлүү экенин калпагынан билсе болот

46