Башкы прокуратурада атайын кайрылууларды кароо боюнча бөлүмдөр түзүлгөн

15

Өлкөбүздүн ар бир жараны Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык бардык мамлекеттик бийлик органдарына, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жана алардын кызмат адамдарына кайрылууга укуктуу. Буга ылайык,  Башкы прокуратуранын негизги үч башкармалыгында атайын кайрылууларды кароо боюнча бөлүмдөр түзүлгөн. Келип түшкөн кайрылуулар жарандарды кабыл алуу жана документ жүргүзүү бөлүмү тарабынан, мыйзам талаптарына ылайык бир жумушчу күндүн ичинде катталып, андан соң тийиштүү башкармалыктарга же бөлүмдөргө кароо үчүн жиберилет.