Бей күнөө соттолгон жана анча оор эмес кылмыш жасагандарга ырайым бериле баштады

7

Темир тор артында бей күнөө жана анча оор эмес кылмыш жасаган адамдарга ырайым бериле баштады. Мындай мүмкүнчүлүктү оор кылмыш жасагандар жана дайыма кылмышка аралашып жүргөндөр пайдалана албайт. Ырайым берүүдө атайын комиссия тарабынан дагы кандай критерийлер эске алынат?