Бир кылымга жакындаган кыргыз элинин эгемендик үчүн күрөшү

9

Кыргыз элинин көз карандысыздыгы үчүн күрөш бир кылымга жакындап баратат. Эгемен өлкө катары Кыргызстандын тарыхы 30 жылга жакындаса, ошол эркин өлкө болуу аракеттери Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөнү менен мындан 96 жыл мурда башталган. Серепчилер жана тарыхчылар Кыргыз автономиялуу облусун жарыялоонун өзү кийин Кыргыз Республикасынын толук мамлекеттик суверендүүлүгүн жарыялоонун саясий жана укуктук негизи болду деп эсептешет.