БУУ ДАТП: «Элеттик аялдарды ишкерликке үйрөтөбүз»

37