Элдик сурамжылоо: Суурдун баласын кандай атайбыз?

17