Элдик сурамжылоо: Өзү сүйлөбөйт, бирок кишиге акыл үйрөтөт? Бул эмне?

63