Энергетика тармагын реформалоого президент кандай сунуштарды айтты?

6

Энергетика тармагынын азыркы кейиштүү абалы өзгөчө көңүл бурууну, кечиктирилгис чукул чараларды көрүүнү талап кылат. Бүгүн, 21-апрелде, Президент энергетика тармагынын ардагерлери жана адистери менен тармактагы маселелерди талкуулады. Мамлекет башчысы секторго болгон кош көңүл мамиленин натыйжасында энергетикалык компаниялардын карызы 129 миллиард сомду түзгөнүн айтып, оңдолбой калган подстанциялар менен линиялар начар абалга келгенин белгилеген.