Эшикти талкалап, алты айлык баланы сактап калышты// ПИРАМИДА ПАТРУЛЬ

132