Гуманитардык кызматташтык – Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы өз ара мамилелердин негизи

10

Акыркы жылдары Кыргызстан менен Россиянын соода-экономикалык, илимий-техникалык жана гуманитардык жактан кызматташтыгы артууда. Билим берүү тармагында кыргызстандык студенттер үчүн Россиянын жогорку окуу жайларында гранттык орундар көбөйтүлгөн. Ошондой эле Кыргызстандын мектептерине жана университеттерине окуу китептери берилип келет.