Карамат Орозова: Жогорку Кеңештин азыркы чакырылышында өзүнө тың, бай адамдар көп

18