Кыргызстандын 30 жылдык эгемендүүлүгүнүн тарыхында кыргыз соту бейтараптуулукту унутту

26