Кыргызстандагы этностордун биримдигинин байланышы калктын улутуна, динине жана тилине көз каранды эмес

5

Бүгүнкү күндө Чүй облусунда ар улуттан куралган миңдеген кыргызстандык жашайт. Алар улутуна, динине, тилине карабай, көп улуттуу калктын биримдигин бекемдөөгө кошкон салымдары чоң. 2021-2026-жылдарга карата кабыл алынган «Кыргыз жараны» концепциясынын алкагында өлкөдөгү этностордун биримдиги мындан ары да бекемделип, көп түрдүүлүктү урматтоого, мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө, бийлик органдарына ишенимди жогорулатууга багытталган иш-чаралардын долбоору иштелип чыкты. Учурда ал тиешелүү мамлекеттик органдарда макулдашууда турат. «Кыргыз жараны» түшүнүгү жөнүндө коомчулукту кабардар кылуу максатында ушу тапта аймактарда жолугушуулар уюштурулууда.