Өлкөдө дан эгиндеринин түшүмдүүлүгү 30% төмөндөдү

18

Айыл чарба министрлиги ички өндүрүүчүлөргө түрткү берүүнүн алкагында 15 миң тонна буудай сатып алууда. Азыркы учурда жалпы пландалган көлөмдүн 60%ы алынган. Быйыл
жаздын кеч келиши, суунун тартыштыгы жана жайдын ысык болушу түшүмдүүлүктүн төмөндөшүнө негиз болгон. Мындай жагдайда азык түлүк коопсуздугу жаатында абалыбыз кандай?