Логиканызды текшеребиз. Кийинки жылы алма өрүк болбойт дейт го…

17