“Маалыматты манипуляциялоо тууралуу” мыйзам жарандардын коопсуздугун камсыз кылууга багытталган

63

Дүйнөдө интернет технологиялар канчалык тез өнүккөн сайын андан келип чыккан терс көрүнүштөр да арбын болууда. Алсак социалдык желелерде такталган да, такталбаган да, бирөөнү мактап жактаган да, каралаган да макала, баяндарды оңой эле кездештирүүгө болот. (1)Учурда калктын көпчүлүк катмары маалыматты биринчи кезекте дал ушул соцтармактардан алаарын эске алсак, мындай көрүнүш маалымат коопсуздугу үчүн өтө опурталдуу. Бул жагдайды эске алып Жогорку Кеңештин депутаттары маалыматты манипуляциялоо жөнүндө атайын мыйзам демилгелеп чыгышты. Бул долбоор биринчи окуудан өтүп, коомдук угууга чыкты.