Мамлекеттик гербдин кабыл алынганына 26 жыл толду

54

Мындан туура 26 жыл мурда мамлекеттик герб кабыл алынган. Аны легендарлуу парламент өзүнүн токтому менен бекиткен. Гербде эркиндикти сүйгөн, бийиктикти байырлаган ак шумкар көзгө урунат. Артында Кыргызстандын бермети болгон Ысык-Көл, андан соң чокусу көк тиреп, мөңгү баскан Ала-Тоо, аркасында бүтүндөй ааламга нурун тегиз чачкан күн, капталында токчулуктун белгиси болгон буудай жана эмгекти сүйгөн элдин пахтасы чагылдырылган. Гербдин авторлору Садырбек Дубанаев жана Асейин Абдраев. Гербди кабыл алууга сынак жарыяланып, ага өлкөнүн туш тарабынан 1600дөй эскиз келип түшкөн. Алардын арасынан иргелип отуруп учурдагы герб кабыл алынган.