Мамлекеттин ишениминен кеткен компаниялар тыштан башкарылат

15

Мамлекеттин ишениминен кеткен компаниялар тыштан башкарылат. Президент Садыр Жапаров тышкы башкарууну киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Мындай чаралар өлкөнүн экологиялык мыйзамдарын бузуп, ден соолукка коркунуч алып келген жана мамлекетти экономикалык зыянга дуушар кылган ишканаларга карата колдонулат.