Мектеп тамагы үчүн атайын рецепт жарык көрдү

34

Кыргызстанда мектеп окуучуларынын тасактануусу боюнча атайын рецептердин китеби жарык көрдү. Китеп БУУнун дүйнөлүк азык түлүк программасынын чегинде басылып чыгып, эми өлкөдөгу билим берүү мекемелерине таркатылмакчы. Жыйнакта Кыргызстандын окуучуларына ылайыкталган 150 рецепт камтылган.