Мектепти 10, 20 жыл мурда бүтүргөндөрдүн өлкөсүнө өткөргөн жардамы

57

Ал арада мектепти мындан 10-20 жыл мурда аяктагандар да онлайн жолугушууларды уюштурду. Алар жолугушууга сарптоочу каражатты пайдалуу ишке жумшап, өз айылдарындагы социалдык маселелерди чечип беришти.