Мен Пирамиданы жакшы көрөм!

17

Мен Пирамиданы жакшы көрөм!

Я люблю Пирамиду!