Мугалимдердин иш кагаздары кыскартылды

16

Билим берүү жана илим министрлиги 2021-жылдын башынан тарта жалпы билим берүүчү мектептердин мугалимдери тарабынан жүргүзүлгөн бир катар документтерди кыскартты. Документтердин санын кыскартуу зарылчылыгы мугалимдердин кайрылууларына байланыштуу болду. Алар көп убактысы ар түрдүү отчетторду, документтерди толтурууга кетип жатканын айтышкан. Бул билим берүү тармагына кандай таасир этет?