Мыйзамды аткарбаган телеканалдардын лицензиялары алынат

29
Маданият министрлиги телекөрсөтүү тууралуу мыйзамды аткарбаган телеканалдардын лицензияларын алат. Белгилей кетсек, мыйзамда берүүлөрдүн 50%ы мамлекеттик тилде болушу зарыл, автордук укуктар сакталышы керек сыңдуу талаптар каралган. Бирок бул бардык эле телеканалдарда сакталбайт. Буга байланыштуу Маданият министрлиги өлкөдөгү обого чыгып жаткан телеберүүлөр боюнча мониторинг жүргүздү.