Ооган ардагерлери гана ооган согушун сүрөттөп айтып бере алат

4