Руханий баалуулукту сактоого арналган концепция коомдук талкууга коюлду

8

Жаш муунга татыктуу тарбия берүү максатын көздөгөн «Инсандын руханий жана адеп-ахлактык өнүгүүсү жөнүндө» концепция коомдук талкууга чыгарылды. Маданият өкүлдөрү: салттуу, үй-бүлөлүк жана социалдык баалуулуктарды өздөштүрүү, жалпы адамзаттык баалуулуктарды сыйлоо менен катар, улуттук маданияттын байлыгын, өзгөчөлүгүн жана биримдигин бекемдөөгө аталган концепция жардам берет деп ишенишет.