Саламаттык сактоо чөйрөсү кантип өнүгөт?

12

Жарандардын ден соолугун бекемдөө үчүн шарттарды жакшыртуу зарыл. Ошол эле маалда калкка жеткиликтүү медициналык жардам көрсөтүүнү камсыз кылууга, оорулар менен күрөшүүнү күчөтүүгө багытталган саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты мындан ары өркүндөтүү кажет. Бул тууралуу Президенттин «саламаттык сактоо чөйрөсүн өнүктүрүү жөнүндө» Жарлыгында белгиленди. Аталган милдет жана талаптар кантиип жана качан ишке ашат?