Санариптештирүүнүн билим берүү тармагындагы артыкчылыктары

4

Кыргызстанда билим берүү системасын санариптештирүүнүн алкагында маалыматтык система иштелип чыккан. Бүгүнкү күндө аталган системада студенттер, окутуучулар менен тарбиячылар болуп жалпысы 1,5 млн адамдын маалыматтары камтылды. Электрондук база жыл аягына чейин «Түндүк» ведомстволор аралык өз ара аракеттешүү электрондук системасына кошулат.